Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Folder dokumentów

Folder dokumentów umożliwia tworzenie oraz przeglądanie istniejących dokumentów niewysłanych do autoryzacji.

1. Kryteria wyszukiwania

Wyszukanie istniejących dokumentów odbywa się po określeniu kryteriów wyszukiwania

W ramach kryterium możliwe jest okreslenie rachunku, dla którego chcemy przeprowadzić wyszukiwanie zakresu dat, typu transakcji, typu dokumentu i nazwy dokumentu.

Rozwijane menu "Nazwa grupy" umożliwia wybranie zdefiniowanej grupy rachunków.

Rozwijane menu "Numer rachunku" umożliwia wybranie rachunku zdefiniowanego w obrębie "Grupy rachunków".

Rozwijane menu "Typ transakcji" umożliwia wybranie sprecyzowanego typu dokumentu transakcyjnego.

Tworzone w takim trybie przelewy są rejestrowane w dokumencie z nadawanym automatycznie atrybutem typ dokumentu "Publiczny". Atrybut "Publiczny" oznacza, że dostęp pracowników do dokumentów z takim atrybutem regulowany jest jedynie dostepem pracowników do użytych rachunków.

Jeżeli pracownik tworzący dokument należy do grupy pracowników, do której przypisano zdefiniowane typy dokumentów, istnieje możliwość wybrania konkretnego typu dokumentu z dostepnej listy.

Konsekwencją takiego wyboru będzie ograniczenie dostępu do utworzonego dokumentu tylko dla tych pracowników, którzy należąc do grupy, do której został przypisany użyty atrybut "Typ dokumentu".

Rozwijane menu "Ilość wierszy na stronie" umożliwia zmianę ilości wyświetlanych jednorazowo dokumentów (domyślna wartość to 10).

2. Lista wyszukanych dokumentów

Na podstawie określonych wcześniej kryteriów wyszukiwania uzyskujemy dostęp do listy dokumentów nie wysłanych do autoryzacji. Z poziomu tej listy możliwy jest podgląd i modyfikacja dokumentu, wysłanie dokumentu do autoryzacji i usunięcie dokumentu.

Stając myszką na ikonie uzyskujemy dostęp do menu zawierającego dodatkowe funkcje:

Po wskazaniu myszką na ikonę rozwinięta zostaje informacja opisująca "Ilość przelewów w dokumencie" i "Listę przelewów zawartych w dokumencie".

3. Struktura dokumentu

Okno zawiera podstawowe informacje opisujące dokument (rachunek, saldo na rachunku, data rejestracji, nazwę dokumentu, kanał, typ transakcji) oraz ilość przelewów w dokumencie i szczegółowe dane przelewów zawartych w dokumencie.

Do szczegółowych danych przelewów uzyskujemy dostęp po wybraniu myszką ikony na liście przelewów.

Stając myszką na ikonę przy opisie przelewu rozwiniemy dodatkowe funkcje:

Wybierając myszką ikonę zapiszemy we wskazane miejsce plik w formacie PDF zawierający "wydruk transakcji przygotowanych na rachunku...".

Wybierając przycisk "Dodaj przelew" w dolnej części okna uzyskujemy możliwość dodoania do dokumentu kolajnego przelewu.

Wybierając przycisk "Wyslij" w dolnej części okna wysyłamy dokument do autoryzacji.