Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Grupy rachunków

Lista grup rachunków umożliwia zarządzanie grupami rachunków i rachunkami w grupach. Użytkownik może z poziomu tej listy tworzyć i zmieniać nazwy grup rachunków, a także przypisywać rachunki do grupy. Celem grupowania rachunków jest zwiększenie wygody pracy dla Użytkownika systemu.

Aby zmienić nazwę grupy należy wybrać grupę na liście po lewej stronie okna, następnie wpisać nową nazwę grupy do pola edycyjnego i wybrać 'Aktualizuj'.

Zarządzanie przynależnością rachunków do danej grupy jest dostepne po kliknięciu na przycisk 'Rachunki'.

W oknie tym widoczne są wszystkie rachunki, ale rachunki należące do danej grupy mają zaznaczony check-box przed numerem rachunku. Zaznaczenie tego check-boxu przy rachunku (a następnie wyjście z okna poprzez 'Aktualizuj') powoduje przypisanie rachunku do grupy.

W danym momencie Użytkownik pracuje w kontekście wybranej przez siebie grupy rachunków i ma dostęp do rachunków należących do grupy. W dowolnym momencie Użytkownik może zmienić (wskazać) inną grupę, w kontekście której będzie przebiegać jego dalsza praca z systemem.

Użytkownik ma zawsze, co najmniej jedną dostępną grupę rachunków (tzw. Grupa Podstawowa).

Każdy rachunek może być przypisany do wielu grup równocześnie.