Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Import przelewów

Import przelewów pozwala na wczytanie do systemu poleceń przelewu z plików w formatach akceptowanych przez system VideoTel. Przed rozpoczęciem wczytywania należy wskazać czy importowane będą przelewy krajowe czy zagraniczne, oraz wybrać stronę kodową odpowiednią dla pliku źródłowego. Należy również podać nazwę dokumentu, który będzie grupował polecenia przelewu.

Przelewy w jednym pliku muszą być tego samego typu. Jeśli przelewy po stronie winien dotyczą różnych rachunków, to dla każdego rachunku zostanie utworzony osobny dokument. Jeżeli w wyniku wczytywania poleceń przelewu powstanie kilka dokumentów, to nazwy kolejnych dokumentów będą tworzone przez dodawanie do nazwy wpisanych kolejnych numerów. W przypadku, gdy w pliku wystąpią błędy, na ekranie pojawi się informacja o numerze linii, w której wystąpił błąd wraz z jego opisem.