Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Kontrahenci

Kontrahenci to grupa funkcjonalności umożliwiająca zarządzenie kontrahentami (krajowymi i import kontrahentów z pliku w formacie VideoTel) firmy, dająca możliwość:

1. Wyszukiwanie kontrahenta

Po określeniu kryteriów wyszukiwania i wybraniu przycisku ‘szukaj’ prezentowana jest lista wyselekcjonowanych kontrahentów. Na liście prezentowane są rekordy zawierające podstawowe dane opisujące kontrahentów oraz dostępna jest ikona , poprzez którą uzyskujemy dostęp do menu:

2. Definiowanie/Edycja danych nowego kontrahenta krajowego

Przy definiowaniu kontrahenta krajowego polami wymagalnymi są „Nazwa skrócona” i „Nazwa” (pola wymagalne oznaczono symbolem '*'). Pola te są używane przy tworzeniu przelewów krajowych.

Po zaznaczeniu checkbox'u „Dłużnik” definiowany kontrahent będzie dostępny w trakcie edycji nowego polecenia zapłaty.

Zaznaczenie checkbox'u „Dane firmy własnej” umożliwia stworzenie kontrahenta „Płatnika ZUS” i/lub „Płatnika US”. Tworząc kontrahenta, który jest „Płatnikiem ZUS” mamy do wyboru jeden „Typ drugiego identyfikatora”, dostępny przy pomocy menu rozwijanego.

Typ drugiego identyfikatora – z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj dokumentu, którego numer ma zostać wpisany do kolejnego pola.

Drugi identyfikator płatnika – w tym polu należy wpisać numer dokumentu, odpowiadający wybranemu typowi drugiego identyfikatora. W przypadku wyboru dowodu osobistego lub paszportu, dodatkowo przed numerem powinien być zamieszczony numer serii danego dokumentu.

Po wypełnieniu tych danych kontrahent może być użyty jako płatnik w przelewie ZUS.

Tworząc kontrahenta, który jest „Płatnikiem US” określamy jeden „Typ identyfikatora płatnika” dostępny przy pomocy menu rozwijanego.

Po zdefiniowaniu typu identyfikatora należy podać numer dokumentu, odpowiadający wybranemu typowi identyfikatora.

Po wypełnieniu tych danych kontrahent może być użyty jako płatnik w przelewie skarbowym.

Przypisując rachunki kontrahenta krajowego należy obowiązkowo wypełnić pola oznaczone symbolem '*'.

Po wskazaniu myszką na ikonę w kolumnie „Akcja” uzyskujemy dostęp do rozwijalnego menu, w którym dostępne jest usuwanie rachunku.

3. Import kontrahentów z pliku w formacie VideoTel

Po wyborze zakładki Import należy wskazać plik źrółowy i kliknąć Prześlij.

Przed potwierdzeniem wczytania ze wskazanego pliku, należy wybrać stronę kodową w jakiej został utworzony (rozwijane menu).

W trakcie wczytywania zawartości pliku, wyświetlane są informacje o postępie procesu importu i następuje proces walidacji wczytywania danych z sygnalizacją ewentualnych błędów.

Proces wczytywania może zakończyć się niepowodzeniem w sytuacji wystąpienia błędnych danych w importowanym pliku, np.: błędny numer NIP, REGON, niezgodny z NRB format rachunku kontrahenta, itp. W takim przypadku należy wczytywany plik poprawić i wczytać ponownie.

Syganalizowana na końcu procesu wczytywania ilość zaimportowanych kontrahentów może się różnić od całkowitej ilości rekordów w pliku importowym. Wynika to z faktu, iż kontrahent w systemie VideoTel był powiązany z kilkoma rachunkami, w pliku importowym rekord kontrahenta występuje tyle razy z iloma rachunkami był powiązany. Po zaimportowaniu kontrahent występuje jeden raz z wieloma rachunkami.