Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Kryteria podpisów

Kryterium jest określane przez alternatywę wielu warunków niższego rzędu, (tzw "warunki LUB"), w ramach których użytkownik może zdefiniować podrzędne wobec nich reguły dotyczące podpisów, które muszą być równocześnie spełnione (to tzw. "warunki I", podrzędne wobec "warunków LUB”, określające ilość podpisów powiązaną z grupą użytkowników).

Aby kryterium było spełnione, musi być spełniony co najmniej jeden „warunek LUB” zawarty w tym kryterium.

Aby spełnić „warunek LUB” należy spełnić wszystkie „warunki I” wchodzące w skład tego warunku LUB.

Przykład:

Na oknie poniżej widać kryterium określone przez 2 „warunki LUB”, przy czym w skład pierwszego wchodzą 3 „warunki I”, w skład drugiego - tylko „1 warunek I”.

Taka definicja oznacza, że aby spełnić kryterium należy albo spełnić 1-szy „warunek LUB” (czyli w naszym przykładzie zgromadzić równocześnie 1 podpis z grupy Test2, 1 podpis z grupy Test3 i 2 podpisy z grupy pracownicy prości), albo spełnić 2-gi „warunek LUB” (czyli po prostu zgromadzić 2 podpisy z grupy Test1).

Aby stworzyć nowe kryterium SuperUser w górnej części okna wpisuje nazwę i opis kryterium. Nazwa jest dowolnym unikalnym identyfikatorem, natomiast w polu „opis” sugerujemy wpisanie dodatkowych informacji mogących pomóc w użytkowaniu kryterium. Następnie należy nacisnąć przycisk ‘Dodaj’.

Po zdefiniowaniu nazwy i opisu SuperUser ma możliwość określenia ile i jakich (z jakiej grupy użytkowników) podpisów potrzeba, aby spełnić kryterium, czyli definiuje „warunki LUB” (przycisk ‘Dodaj Warunek LUB’) i wchodzące w ich skład „warunki I” (przycisk ‘Dodaj Warunek I’).

Użytkownik ma również możliwość usuwania warunków obydwu typów (poprzez przyciski ‘Usuń warunek LUB’ i ‘Usuń’).

Aby zatwierdzić zmiany w kryterium należy przycisnąć przycisk ‘Zatwierdź’ oraz autoryzować się za pomocą certyfikatu.

Powiązanie kryterium z rachunkiem odbywa się poprzez zakładkę Rachunki.