Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Lista rachunków

Lista rachunków prezentuje wszystkie rachunki, do których Użytkownik uzyskał dostęp. Ekran prezentuje rachunki z uwzględnieniem podziału rachunków na indywidualne definiowane przez Użytkownika grupy. W nagłówku opisującym grupę znajduje się informacja o nazwie grupy nadanej przez Użytkownika, ilości rachunków zawartych w grupie.

Po kliknięciu na ikonę prezentowana jest informacja dotycząca zsumowanych sald i obrotów na wszystkich rachunkach grupy w podziale na waluty.

Do każdego rachunku Użytkownik może dołączyć swój własny, widziany tylko przez siebie opis. Klikając na numer prezentowana jest informacja o danych szczegółowych wybranego rachunku (o danych właściciela, opisie rachunku, dostepnych środkach, saldzie, operacjach na rachunku dla zadanego zakresu dat).

Klikając na ikonę umieszczoną z prawej strony rachunku Użytkownik może uzyskać informacje o operacjach na wybranym rachunku oraz autoryzować zlecenia płatnicze z kanału VideoTel.