Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Lista użytkowników

Listy użytkowników z możliwością filtracji użytkowników aktywnych lub nieaktywnych (dodatkowo użytkownicy nieaktywni wyświetlani są w kolorze czerwonym). Z poziomu wybranego pracownika, po kliknięciu ikony dostępne jest menu umożliwiające modyfikacje wszystkich atrybutów związanych z danym pracownikiem.

Możliwe są następujące akcje:

Menu Szczegóły: przeglądanie informacji o użytkowniku oraz aktywacja/blokowanie użytkownika.

Okno umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o użytkowniku oraz aktywację/blokowanie użytkownika. W oknie dostępne są informacje personalne dotyczące użytkownika, informacja czy jest on aktywny i czy ma dostęp internetowy do systemu. Okno umożliwia również zmianę hasła użytkownikowi oraz zmianę przypisania użytkownika do profilu funkcjonalnego.

Menu Profile: powiązanie wybranego pracownika z wcześniej zdefiniowanym profilem funkcjonalnym.

Okno umożliwia przypisanie profilu funkcjonalnego wybranemu pracownikowi. Profil funkcjonalny określa funkcjonalność, z której pracownik może korzystać.

Wyboru profilu dokonuje się z rozwijanej listy zawierającej wszystkie zdefiniowane przez SuperUser'a profile. Dodatkowo w prawej części ekranu wyświetlany jest zbiór funkcjonalności zawartych w wybranym profilu.

Menu Rachunki: udostępnienie rachunków i określenie atrybutów związanych z prawami dostępu do rachunków.

Udostępnienie rachunków i określenie atrybutów związanych z prawami dostepu do rachunków. Przydział uprawnień polega na zaznaczeniu odpowiednich checkbox'ów znajdujących się z prawej strony numeru rachunku. Dodatkowo w przypadku modyfikacji uprawnień do wybranego rachunku szare chechbox'y odpowiadają dotychczasowym uprawnieniom.

Dostępne są następujące atrybuty rachunków:

Menu Zmień hasło: nadawanie inicjalnego hasła pracownikowi i ewentualnie zmiana hasła pracownika.

Okno umożliwia nadawanie inicjalnego hasła pracownikowi i zmianę hasła pracownika. Aby zmienić hasło użytkownika SuperUser musi dwukrotnie wpisać poprawnie nowe hasło.

Menu Usuń: blokowanie pracownika (informacja o usuniętych pracownikach jest dostępna w module administracji, dla pracownika w Banku).

Okno umożliwia blokowanie pracownika (informacja o usuniętych pracownikach jest dostępna w module administracji dla pracownika Banku). Operacja usunięcia pracownika wymaga uwierzytelnienia certyfikatem.

Dodawanie nowego pracownika (przycisk "Dodaj")

Wybierając przycisk Dodaj SuperUser ma możliwość dodania kolejnego pracownika mającego dostęp do systemu. Podane dane personalne nowego pracownika zostaną użyte do generacji certyfikatu. Login nowego pracownika zostanie wygenerowany automatycznie. Dodanie nowego pracownika wymaga uwierzytelnienia certyfikatem.

Zakładając nowego pracownika określone zostają następujące dane:

Wymagalne pola oznaczone są czerwoną gwiazdką. Wprowadzone dane personalne będą wykorzystane podczas procesu generowania certyfikatu jak również do zainicjowania pól na ekranie służącym do przygotowania tzw. Certificate Signing Request, czyli zadania wydania certyfikatu. Pracownik nie będzie miał możliwości zmiany wprowadzonych dprzez SuperUser'a danych.

Login dostępowy dla zakładanego pracownika zostanie wygenerowany automatycznie.