Pomoc
Serwis: 0801 100 500 lub +48 52 34 99 499 pn - pt godz. 8:00 - 18:00
Wstecz
Spis treści

Przelew US

Edycję przelewu US rozpoczyna się od wyboru numeru rachunku urzędu skarbowego. Wybór rachunku dokonywany jest z udostępnionej bazy wszystkich rachunków US..

Następnie należy wypełnić wszystkie wymagalne pola edytowanego formularza (pola wymagalne oznaczone są znakiem gwiazdki '*').

Kwota - kwota transakcji w PLN.

Data wykonania - żądana data realizacji przelewu.

Typ identyfikatora płatnika - z listy rozwijanej można wybrać preferowany typ identyfikatora: NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport.

Identyfikator płatnika - identyfikator płatnika jest numerm identyfikacyjnym, który należy wpisać zgodnie z typem, wybranym uprzednio w polu "Typ identyfikatora płatnika". Identyfikator należy wprowadzić bez odstępów ani znaków rozdzielających (kresek). W przypadku wyboru dowodu osobistego i paszportu należy wprowadzić serie i numer dokuemntu tożsamości.

Okres - nalezy wprowadzić okres, jakiego dotyczy zobowiązanie podatkowe.

Symbol formularza - z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni symbol formularza.

Identyfikacja zobowiązania - należy wypełnić jeżeli:

  • Wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego (należy wpisać w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i rodzaju należności),
  • Wysokość wpłaty nie wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu, bądź też określonego rodzaju formularza (zeznania, deklaracji, informacji). Wówczas należy wpisać w skrócie rodzaj nalezności.

Nazwa płatnika, Adres - dane adresowe płatnika.

Po zakończeniu edycji, przelew zostaje zapisany w wskazanym dokumencie i po wybraniu przycisku "Zatwierdź" następuje zakończenie edycji danej transakcji.